Privacy policy

Artikel 1. Definities

De website http://www.datadone.nl (hierna: datadone.nl) staat onder beheer van datadone B.V. (hierna: datadone).

Artikel 2. Gegevens van bezoekers

2.1 Bepaalde gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan datadone.nl worden bewaard zolang deze vereist zijn voor de analyses van datadone. Datadone probeert deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden zo veel mogelijk niet aan derden verstrekt die deze voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

2.2 Datadone kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
a Het sturen van één of meerdere mails.
b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, et cetera.

Artikel 3. Cookies
3.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan datadone de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Datadone.nl maakt gebruik van functionele, statistische en tracking cookies om:
a de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.
b Naast noodzakelijke cookies om onze website beter te laten functioneren plaatsen wij ook analytische cookies om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Verder plaatsen wij tracking cookies om onze advertenties beter af te stemmen op onze bezoekers.
3.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, deze mogelijkheid wordt geboden door de meest gebruikte internetbrowsers.

Het gehele cookie beleid van datadone is te lezen in onze cookie policy.

Privacy policy voor klanten

Artikel 4. Gegevens die door de klant verstrekt worden
4.1 Datadone kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a Het verwerken van de bestelling.
b Het sturen van één of meerdere mails.
c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan datadone denkt dat het kan bijdragen aan een betere bedrijfsvoering voor de klant.

Privacy policy voor sollicitanten

Artikel 5. Gegevens die door de sollicitant verstrekt worden
5.1 Datadone kan de gegevens die door de sollicitant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a Het verwerken van de sollicitatie.
b Het benaderen van de sollicitant voor toekomstige vacatures.

Artikel 6. Verwerking van de gegevens
6.1 Indien een sollicitant zijn gegevens achterlaat:
a zullen deze met voorafgaand verleende toestemming voor een duur van maximaal 1 jaar bewaard worden indien de sollicitant niet in dienst komt van datadone. Bij geen verleende toestemming zullen de gegevens na 4 weken worden verwijderd.
b zullen deze, als de sollicitant in dienst komt van datadone, worden bewaard voor een duur zo lang als de looptijd van het dienstverband plus maximaal 7 jaar. Sommige persoonsgegevens kennen volgens de wet een verplichte langere bewaartermijn.

Algemene bepalingen

Artikel 7. Beveiliging
7.1 De gegevens die de bezoeker, klant en sollicitant aan datadone verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Artikel 8. Aanpassing of verwijderen van gegevens
8.1 De bezoeker, klant en sollicitant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Datadone kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door datadone voorgeschreven wijze door te geven. Hiervoor kan contact worden opgenomen met datadone.

Artikel 9. Gegevens verstrekken aan derden
9.1 Gegevens die door de bezoeker, klant en sollicitant aan datadone zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, te weten in het geval er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Artikel 10. Vragen
10.1 Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij datadone. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in Artikel 1 van deze Privacy Policy.

Artikel 11. Wijzigingen
11.1 Datadone is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.